Residències Assistides i Centres Sociosanitaris
   
   

AEGERUS és una Aplicació que té com a finalitat millorar la gestió de les Residències de la 3ª  Edat i Centres Sociosanitaris, aportant una solució que permet la gestió dels Usuaris (Residents i/o Pacients dels diferents centres), pla assistencial i la gestió administrativa.

Aquesta Aplicació sorgeix de les necessitats latents de les residències, i no com una adaptació d'una aplicació sanitària, hospitalària, etc, fruit d'anys d'experiència, d'esforç i d'escoltar i comprendre al sector Residencial i Sociosanitari.

 

Les característiques més importants del sistema AEGERUS són les següents: 

viñeta

AEGERUS és un Sistema estructurat que conté totes les tasques que es realitzen diàriament a una Residència o en un Centre Sociosanitari, millorant els circuits d'informació interna tant entre el personal (Metges, infermeria, fisioterapeutes, psicòlegs, treballadors socials, animadors socioculturals, etc) com entre els diferents serveis.

viñeta

L´Aplicació s'encarrega de Gestionar i controlar les dades del centre:   Censos de Usuaris, visites que reben, entrades i sortides del Centre, explotació de dades per a l'elaboració d'estadístiques, etc., i tot això per poder augmentar la qualitat i eficàcia en l'atenció als Usuaris.

viñeta

AEGERUS està desenvolupat en entorn Web.

viñeta

Es tracta d'un Sistema Multicentre i Multiempresa, el que ens permet des  d'una única base de dades gestionar tants centres com es desitgin, amb els corresponents recursos i professionals.

viñeta

És Multiusuari amb gestió de perfils de seguretat per l'accés i ús de dades  i està adaptat al reglament de confidencialitat i protecció de dades de la LOPD.