“Artteràpia” és una paraula que últimament hem vist usar-se molt. Realment no es tracta d’una teràpia concreta, sinó de canalitzar aquestes a través de l’art. D’aquesta manera, s’aprofiten els seus beneficis com a eina i s’aconsegueix realitzar el treball d’una manera amena. Així, es capta millor l’atenció i s’aconsegueix un plus de motivació molt important.

En persones grans, s’està usant tant de manera preventiva davant certes malalties associades a l’edat com per tractar-les una vegada han aparegut. Sobretot s’utilitza en cas de demències i per millorar la mobilitat. Una dels principals avantatges és que també cobreix la part emocional de la persona. Es tracta d’un tipus de teràpia ocupacional.

Encara que moltes persones en un primer moment pensen en la pintura, s’utilitzen diferents disciplines artístiques. Cadascuna presenta més possibilitats de treball en diferents àrees. Per exemple, l’escultura requereix més moviment que la pintura, encara que ambdues desenvolupen la psicomotricitat fina i la memòria. Si es desitja treballar tot el cos, la dansa o el ball és una bona solució. Així es treballen grans grups d’una manera molt amena.

No obstant això, un dels seus punts més forts és que desenvolupa habilitats socials. En ser activitats en grup, permeten la interacció de les persones. Obren la porta a la col·laboració, per la qual cosa ajuden al control emocional via interacció social. Com la participació és activa, la seguretat en un mateix augmenta.

A més, en tractar-se d’expressions artístiques, desenvolupa la comunicació. És molt important per a una persona no aïllar-se i saber manifestar les seves inquietuds. Això es treballa àmpliament mitjançant l’art. D’aquesta manera, les persones aprenen -o milloren- la seva capacitat d’expressió i transmeten els seus pensaments d’una manera més profunda.

En resum, amb l’art es treballa la motricitat, millora la concentració, la memòria i el pensament creatiu. A més, ataca també els problemes de socialització i d’inseguretat. Tot això en el seu conjunt significa un augment del grau d’independència de la persona, la qual cosa és sempre un gran objectiu a aconseguir.