Un banc d’aliments és una organització sense ànim de lucre la comesa del qual és fer que arribi aliment a persones en situació de pobresa. No obstant això, no ho fan directament, sinó que s’encarreguen de repartir-ho entre les diferents organitzacions que són les encarregades de fer-ho arribar a les persones necessitades, com a menjadors socials, llars d’acolliment, residències d’ancians i altres entitats benèfiques.

D’aquesta manera, són centres que s’encarreguen de captar els aliments de les donacions, de realitzar campanyes de recollida o de signar acords de donació d’aliments amb empreses i organismes públics. A més, els emmagatzemen per al seu repartiment posterior.

A Espanya els bancs d’aliments s’organitzen dins de FESBAL. Aquesta associació és la que s’encarrega de repartir els aliments entre tots els bancs del país, que sumen un total de 56, un per cada província. La major part de la gent que forma els equips és voluntària no remunerada, en moltes ocasions jubilats i prejubilats, que aporten el seu treball i experiència professional per a aquesta tasca. En total, la FESBAL compta amb més de 3.300 voluntaris.

Principis d’actuació sobre la base dels quals es mouen:

Gratuïtat: No només en el repartiment, sinó també en la recepció.

Neutralitat: No fan discriminació social, política o religiosa a l’hora de distribuir aliments.

Professionalitat: En tractar amb aliments és molt important conservar, transportar i distribuir adequadament. El que està en joc és la seguretat alimentària, per la qual cosa han de ser seriosos i fiables.

Seguretat: A través de les entitats benèfiques que homologuen, s’asseguren que el repartiment sigui just.

Transparència: Els seus comptes estan auditats perquè la gestió sigui clara i no susciti dubtes.

En resum, i per explicar-ho posant un símil, els bancs d’aliments serien les centrals logístiques dels supermercats: grans magatzems d’aliments. Encara que la seva comesa, en ser benèfic, va més enllà, perquè també tracten de captar i de repartir sobre la base d’unes normes ètiques.