Què és dependència

S’entén per dependència aquella situació permanent en la qual es troben aquelles persones que per diferents motius han perdut tota o part de la seva autonomia. Aquesta pèrdua pot ser sensorial, mental, física o intel·lectual. A més, això els obliga a necessitar ajuda d’una altra persona per a poder dur a terme aquelles activitats bàsiques de la vida diària, així com d’un altre tipus d’ajudes per a mantenir la seva autonomia personal.

Què és discapacitat

En canvi, la discapacitat és la condició que tenen aquelles persones que presenten alguna deficiència. Aquesta pot ser intel·lectual, mental, física o sensorial. Afecta en la manera d’interactuar i determina la forma de participar en la societat. Per a salvar-la en la mesura que sigui possible, aquestes persones requeresquen algun tipus d’ajuda tècnica, com pot ser un audiòfon, una pròtesi, una cadira de rodes, etcètera.

És a dir, la diferència entre una persona dependent i una discapacitada és que la primera precisa d’una persona per a desembolicar-se i la segona una ajuda tècnica.

Els centres d’atenció a persones amb discapacitats físiques o psíquiques

Aquest tipus d’institucions desenvolupen programes per a atendre les persones discapacitades. Ofereixen des d’una atenció bàsica a una més completa. Aquest tipus d’atencions, per exemple, poden ser oferir serveis d’informació, diagnòstic, valoració i qualificació de les persones discapacitades. Com hem dit abans, aquestes poden ser físiques, intel·lectuals o sensorials. A més, elaboraran de manera individualitzada programes per a la recuperació i els tractaments bàsics. El règim pot ser des d’ambulatori fins a residències.

Igual que passa amb un altre tipus de centres sociosanitaris, la seva tipologia és variada i procuren adaptar-se de la millor manera possible a les necessitats de la societat en la qual es troben. Per descomptat, estan plenament adaptats.

La meta final és millorar significativament la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i promoure la seva autonomia.