Com cuidar a les persones amb demència

Malgrat el que molta gent creu, la demència no és una malaltia en concret, sinó que engloba moltes altres. Es tracta d’un terme referit als símptomes d’una manera bastant general. Aquests símptomes afecten la memòria, el pensament, el judici, el llenguatge i el comportament. És a dir, es tracta d’una pèrdua de la funció cerebral a causa de certes malalties. Generalment ocorre en persones d’avançada edat. És molt rar que la pateixin persones menors de 60 anys.

Quan l’avanç de la demència fa que aquestes persones siguin dependents, necessitaran un cuidador. En alguns casos s’optarà per un centre especialitzat, amb professionals, però en molts altres la labor de cuidador sol recaure sobre un familiar. Per a un cuidador no professional la situació pot tornar-se molt complicada fins al punt de caure en trastorns d’ansietat o depressió. Per això és important saber com tractar amb una persona amb demència des del principi.

Consells per cuidar a una persona amb demència

En primer lloc, per a un cuidador no professional és molt important buscar cursos de formació o grups de suport. Aquests existeixen i resulten molt útils. Conèixer què problemes hi haurà en el futur permet afrontar-los d’una manera més efectiva i, sobretot, evita caure en dinàmiques pernicioses.

Quant al tracte en si amb la persona afectada, el més important és la paciència. Una persona dement pot perdre el fil de la conversa ràpidament. És recomanable dir només una cosa alhora i limitar l’estimulació que pugui distreure-li. El to ha de ser suau i calmat, per promoure la serenitat. A més, ve bé generar un entorn tranquil; sense llums fortes, música o sons suaus, etc.

D’altra banda, mantenir horaris fixos en coses com l’hora del menjar o la d’anar a dormir ajuda molt. Al seu torn, una bona nutrició és un altre dels pilars bàsics per assegurar el benestar de la persona depenent.

En resum, cuidar a algú amb demència no és senzill, però pot afrontar-se. Cal respondre a les seves necessitats biològiques i psicològiques, mantenint a tot moment la calma i evitant caure en la síndrome del cuidador cremat. Quan les necessitats de la persona superin la capacitat del cuidador arriba el moment de buscar ajuda.