Els avanços tecnològics estan canviant molts aspectes del nostre entorn. Ens faciliten tasques que abans eren tedioses, o les realitzen amb major precisió. Les persones grans o dependents també poden ser beneficiades per l’ús de robots i, de fet, s’està investigant molt per aquesta via.

La robòtica engloba tant a la tècnica com a la ciència implicada en l’ús, disseny i producció de robots. Els robots són màquines amb la capacitat de poder ser programades per a realitzar certes accions i interactuar amb l’entorn o amb objectes. És a dir, un robot no té necessàriament per què tenir una intel·ligència artificial, com veiem en les pel·lícules. Per exemple, el braç robot d’una fàbrica de cotxes que es limita a realitzar soldadures només sap fer això. Ara bé, la seva complexitat pot anar augmentant fins a arribar al punt que sàpiguen reaccionar davant esdeveniments complicats, tals com caminar o reconèixer objectes.

La robòtica assistencial és aquella en la qual el robot interactua directament amb la persona dependent. Aquests autòmats poden ajudar tant en rehabilitacions com en manteniments físics. A més, poden tractar també la part cognitiva. Les possibilitats són molt àmplies. S’estan investigant sistemes que puguin ajudar en aquestes tasques. Encara que en l’actualitat les limitacions són grans, hi ha recerques molt interessants -com aquest robot assistencial per a persones amb problemes de comunicació o immigrants que no coneguin bé l’idioma-.

És previsible que els robots ajudin de manera completa en un futur, encara que en el present encara queda molt per fer. Això és pel fet que tractar amb persones és una cosa molt complexa. En primer lloc, l’entorn i els moviments són canviants, per la qual cosa ha d’adaptar-se en viu a aquests canvis. No és com els que hi ha en una fàbrica, que saben on estarà cada cosa. Quan es tracta d’humans, ha d’analitzar les reaccions i donar la resposta adequada.

Quant a la part mental, la cosa és encara més complicada. Els éssers humans som molt complexos, tenim respostes de cort emocional i ens comuniquem de manera verbal i gestual.

Tenint en compte aquestes limitacions, la qual cosa s’està fent és desenvolupar robots per a situacions molt específiques. D’aquesta manera, és possible fitar les variables en gran manera, fins a fer-les manejables. Això és molt adequat en entorns assistencials com les residències. Per exemple, robots que ajudin a realitzar una sèrie d’exercicis concrets o a tractar malalties mentals concretes, o punts concrets d’aquests trastorns.