En moltes ocasions, els familiars de les persones dependents ja no tenen capacitat per a cuidar-les. Pot ser per molts motius diferents. Les càrregues familiars, el no tenir formació adequada o fins i tot patir alguna malaltia arriben a resultar un impediment insalvable. En aquesta situació, la família decideix que el millor és una residència, on s’encarregaran professionals.

No obstant això, per diferents motius, pot aparèixer un sentiment de culpa, d’haver fallat al familiar. Això es deu a moltes raons. Pot ser que els llaços entre el familiar cuidador i la persona dependent siguin molt fortes i senti que li està fallant. O, potser, la idea arrelada socialment que han de ser els familiars els qui s’encarreguin de les cures. No obstant això, sigui pel motiu que sigui, el resultat és un fort sentiment de culpabilitat. De fet, fins i tot poden donar-se perquè el cuidador, en alliberar-se d’aquesta càrrega, se sent millor emocionalment i això li faci sentir-se malament, culpable.

Aquest tipus de sentiments són normals i tenir-los no fa a algú millor o pitjor persona. No obstant això, sí que es pot treballar per a evitar-los o, almenys, mitigar-los en gran manera. Si són molt forts, és recomanable rebre ajuda psicològica per part d’un professional. No cal tenir mai por a sol·licitar ajuda.

Una de les fórmules que millor solen funcionar és anticipar aquest tipus de sensacions i preparar-se per a elles. És més, el simple fet de rebre informació ja les pot mitigar. Cal tenir clar que les cures que pot donar una residència d’ancians seran sempre millors que els que es poden donar en cas, excepte pocs casos concrets. Les instal·lacions, equips i professionals que les conformen estan especialitzats a cuidar als altres.

Però a més és molt important tenir informació sobre la residència. No ve malament parlar amb les persones que s’encarregaran de les cures i conèixer-les. Descobrir la faceta humana del centre.

També és molt important preparar a la persona que serà ingressada. Comptar sempre amb la seva opinió, acompanyar-la, donar-li afecte i veure les seves reaccions. Veure que realment està bé és un factor molt important.