La salut mental és alguna cosa que afecta la nostra presa de decisions, pensaments, sentiments, relacions amb els altres, maneig de l’estrès i a com actuem. Inclou el benestar psicològic, emocional i social. Comptar amb una bona salut mental es tracta d’una cosa important en totes les etapes de la vida. Això no obstant, no sempre és així. Pot deteriorar-se i necessitar ajuda professional per a tractar les possibles malalties mentals que apareguin. Aquestes poden ser molt diverses, igual que ocorre amb les malalties que poden afectar altres òrgans.

Les malalties mentals poden afectar la manera de pensar, l’humor i el comportament de les persones que les pateixen. Poden ser duradores i ocasionals, i poden afectar en el dia a dia així com en la manera de relacionar-se amb els altres. Existeixen tractaments per a moltes d’elles, la qual cosa permet millorar i aconseguir recuperacions completes.

Per a tractar aquest tipus de malalties, generalment les greus, existeixen els centres de salut mental. El terme engloba un conjunt molt ampli d’institucions. Per exemple, existeixen els centres de rehabilitació psicosocial, on s’ofereixen programes que ajudin a recuperar el grau màxim d’autonomia personal i social, així com la seva integració en la comunitat. Altres exemples serien els centres de dia de suport social, les residències, o els centres de rehabilitació laboral (que ajuden a aquells que sofreixen una malaltia mental a reintegrar-se en el món laboral), entre altres.

Els equips que conformen aquests centres solen estar composts per psiquiatres, assistents socials, psicòlegs, ATS i terapeutes ocupacionals. Depenent del tipus de centre, poden fins i tot realitzar activitats de recerca, que li permet a la comunitat científica avançar en el coneixement i tractament de les malalties mentals.

Els programes desenvolupats són també molt variats, dins del que és el seu àmbit. D’aquesta manera, existeixen programes d’atenció primària, d’avaluació i orientació, de psicogeriatria, de rehabilitació i reinserció, generals de salut mental, entre altres.

En resum, els centres de salut mental poden ser molt variats, atenent necessitats diferents, i van més enllà de la imatge que molta gent pot tenir, ja que una malaltia mental no és una cosa estranya, a pesar que pugui existir certa incomprensió social cap a elles que a poc a poc s’ha d’anar eliminant.