Malgrat els avanços en medicina, per desgràcia és impossible sanar-nos en tot. Les infeccions continuen estant aquí, i els organismes patògens aguaitant als nostres cossos i sistemes immunològics. Un dels grups en major risc de patir infeccions són les persones grans. Les malalties infeccioses són la segona causa de mort en aquest grup, tan sols sent superades per les malalties del sistema cardiovascular.

Encara que qualsevol persona pot sofrir qualsevol infecció, hi ha algunes que tenen més prevalença en les persones ancianes. A més, se solen presentar de forma atípica. Això fa que si la persona té una salut afeblida, es confongui amb altres malalties que té. El normal és que present simplement una deterioració física i cognitiva. D’aquesta manera, el diagnòstic es complica i s’acaba retardant, per la qual cosa el tractament també comença més tard.

Amb l’edat, el sistema immunològic canvia. Aquestes alteracions en el sistema immunològic en persones grans són conegudes com a “immunosenescència”. Les activitats del sistema varien, reduint-se algunes i augmentant unes altres.

Dins del grup de la tercera edat, hi ha certs tipus d’infeccions que són molt comunes. Entre elles estan les del tracte urinari i la pneumònia. La infecció bacteriana és molt comuna entre les persones grans, així com sofrir sèpsies.

La mala nutrició, la pèrdua de musculatura per la immobilitat, o les malalties associades a l’edat, provoquen una fragilitat que fa a la persona anciana més sensible als processos infecciosos.

Però no només això, sinó que un alt índex d’institucionalització també és un risc. A més, l’aïllament social també augmenta les possibilitats de sofrir infeccions, a causa de les males condicions higièniques que solen donar-se quan una persona anciana viu sola i es troba aïllada. Per a finalitzar, cal no oblidar els riscos associats dels procediments agressius, tals com les sondes vesicals. La comorbiditat i els canvis fisiològics associats a l’envelliment finalitzen aquesta llista.