Per a una persona depenent, la figura del cuidador és molt important. La seva activitat no es limita a assistir en les necessitats del dia a dia, sinó que s’acaben establint relacions. Hem de recordar que tots som persones i que és inevitable establir certs llaços emocionals quan es té contacte diari i durador en el temps. Si a més aquesta relació està enfocada en les cures, resulta impossible imaginar que algú sigui capaç d’actuar com un robot en realitzar les seves tasques.

Un cuidador li dóna a la persona cuidada seguretat, companyia, suport i li fa sentir-se volguda. Rep tota la seva confiança, per la qual cosa la importància que adquireix en la seva vida és màxima. Els cuidadors, a més, participen en la presa de decisions de la persona depenent. Per això és important que respectin les seves preferències.

Es podria dir que hi ha dos tipus de cuidadors: el familiar proper i el professional. El primer tipus és molt comú. Es tracta de la persona que es fa càrrec quan sobrevé la situació de dependència. No solen tenir formació específica i han d’anar aprenent sobre la marxa, per la qual cosa corren més risc de sofrir la síndrome del cuidador cremat.

El segon tipus es tracta de cuidadors professionals que han rebut una formació específica. Poden ser part del personal d’una residència o estar contractats per la família. En el segon cas, solen anar unes hores a la residència de la persona depenent per realitzar les tasques d’ajuda.

Les persones dependents, en moltes ocasions, precisen atencions que els seus familiars no tenen la capacitat d’oferir-los. Per a una família, la situació és una potencial font de problemes familiars. En aquests casos, comptar amb el suport de cuidadors professionals suposa una vàlvula d’alleujament de la pressió. No hem d’oblidar que els cuidadors també han de ser cuidats. Que no se’ls pot sotmetre a responsabilitats que superin les seves capacitats. Hem de recordar que els llaços emocionals els afecten, i en moltes ocasions són ells mateixos els que s’estableixen objectius impossibles.

El cuidador és una figura importantíssima per a la persona depenent. No obstant això, no són éssers sense sentiments, per la qual cosa cal tenir en compte les seves emocions i puguin desenvolupar la seva labor de la millor manera possible, sense sacrificar-los pel camí.