Una persona depenent és aquella que, per algun motiu, es troba limitada per realitzar activitats bàsiques de la vida diària i precisa ajuda. Algunes seran més dependents i unes altres ho seran menys, depenent del grau d’autonomia que presentin.

Es tracta d’una situació que no només afecta la persona depenent, sinó que també concerneix el seu entorn. Ja no només per les implicacions quant a les cures, sinó pel desgast emocional de veure a un ser estimat en aquesta situació.

Existeixen tres graus de dependència:

Grau I: Correspon a la dependència moderada. La persona precisa d’ajuda almenys una vegada al dia o de manera intermitent.

Grau II: Es tracta de dependència severa. Les persones amb aquest tipus de dependència no requereixen la presència contínua d’un cuidador, però sí que ajuda dues o tres vegades al dia o de manera àmplia.

Grau III: Gran dependència. Es tracta de la pèrdua total d’autonomia, sigui física o mental. Aquestes persones necessiten ajuda de manera contínua i no poden realitzar per si mateixes gairebé totes les activitats bàsiques del dia a dia.

Quant als tipus de dependència, existeixen tres tipus:

Dependència física: Es dóna quan s’ha produït una pèrdua de control de les funcions corporals. Pot sobrevenir de sobte (per exemple, després d’un accident) o succeir de manera progressiva (com ocorreria amb una malaltia degenerativa).

Dependència psíquica o mental: Ocorre quan la persona perd la capacitat per prendre decisions pròpies o de resoldre els seus problemes. Aquest tipus de dependència sol ser molt dolorosa per a l’entorn proper, ja que costa assumir el canvi psíquic que es produeix progressivament. No és senzill i requereix molta paciència i afecte.

Dependència sensorial: Es dóna quan es veu alterat algun dels sentits. Per exemple, una ceguesa.