Què és la síndrome del cuidador cremat i com evitar-ho?

Fa unes dècades, en els anys setanta, es va observar que certs treballadors tenien símptomes d’estrès, depressió, frustració i ansietat. En 1977, la psicòloga Christina Maslach li va posar nom a aquests símptomes: síndrome de desgast professional (o burnout). Se sol donar en aquells el treball dels quals requereix tracte amb persones i alta implicació.

Quan ocorre en aquells que tenen a càrrec seu persones dependents a aquesta simptomatologia se li denomina “síndrome del cuidador cremat”. Atendre a algú amb necessitats especials comporta un fort desgast físic i mental. Segons s’allarga en el temps, aquest esgotament continuat acaba erosionant la salut del cuidador.

La responsabilitat cap a la persona depenent fa que s’assumeixin de manera progressiva cada vegada més tasques, fins que aquestes formen el centre de la vida del cuidador. A causa d’això, perd la seva independència: es descura, no té moments d’oci, s’allunya de les seves amistats i aficions i, en resum, la seva vida es paralitza. L’ansietat i depressió no triguen a aparèixer.

Els símptomes més clars solen ser la depressió, desmotivació, cansament, ansietat, tensió i agressivitat contra els altres. Però també ho són el sentiment de culpabilitat, l’aïllament progressiu i la negació del seu estat real. És a dir, a pesar que està malament, el sentiment de responsabilitat li fa seguir endavant.

Per evitar arribar a aquest punt, cal identificar clarament què ho provoca i començar a treballar en això. El principal és destinar temps per poder descansar i trobar moments d’oci. No cal tenir vergonya a demanar ajuda (o fins i tot plantejar-se l’ingrés en una residència), ni veure-ho com un fracàs. És normal. A més, s’ha de recobrar la vida social, o evitar perdre-la. Si es nota malestar, tampoc s’han de postergar les visites al metge.

Resumint, la síndrome del cuidador cremat és el producte d’assumir responsabilitats per les quals no s’està preparat, dedicar un excés d’hores a les cures i sacrificar l’oci i desenvolupament personal que permeten rebaixar la tensió. És alguna cosa normal, i existeixen mètodes per evitar-ho.