Una residència i un centre de dia són dos tipus de centres que comparteixen l’objectiu d’atendre les necessitats de persones grans i amb diferents graus de dependència. No obstant això, el seu enfocament és diferent, sent el centre de dia una solució que podria dir-se intermèdia entre les residències i els serveis d’atenció domiciliària.

Una residència és un tipus centre en el qual les persones grans viuen. Per tant, reben atenció sociosanitària durant totes les hores del dia i de la nit. D’aquesta manera, poden oferir les cures necessàries sense limitacions horàries. Això es realitza mitjançant un sistema de torns per part del personal sanitari (i resta de l’equip). A més, els residents conviuen entre ells. L’organització d’activitats és una part molt important d’aquests centres, ja que la seva meta final és millorar la qualitat de vida de les persones residents en la mesura que sigui possible. Els recursos tècnics i humans amb els quals compta una residència solen ser més adequats o complets, sense que això faci desmerèixer als centres de dia.

Un centre de dia compta també amb personal sanitari i mitjans, però la seva principal diferència és quant a horaris: només obre de dia. D’aquesta manera, les persones dependents poden anar i rebre les cures necessàries allí, així com participar en activitats. No obstant això, a la nit podran dormir a les seves cases, que són un entorn ja conegut. Aquest horari permet mantenir una connexió amb el seu entorn de sempre al mateix temps que rep l’atenció necessària. Es tracta d’una solució intermèdia entre la residència i l’atenció domiciliar. Una dels avantatges que té és que permet al cuidador familiar descansar durant unes hores, amb la qual cosa ajuda a evitar la síndrome del cuidador cremat. A més, l’atenció d’un centre de dia es pot combinar amb l’atenció domiciliar, per la qual cosa la persona dependent tindria totes les hores cobertes.

És a dir, la principal diferència es troba en el tipus d’atencions i en l’horari. Mentre que una residència roman oberta les 24 hores, un centre de dia té un horari i tanca a les nits. El fet d’optar per l’un o l’altre dependrà de cada cas en concret, que haurà de ser estudiat.